Abstracts

Årsmødet er en god mulighed for at fremlægge dine forskningsresultater eller en spændende case for dine kolleger. Alle deltagere til årsmødet inviteres til at dele af deres ideer, resultater og cases. Abstracts indsendes til enten mundtlig præsentation (frie foredrag) eller en posterpræsentation. Den endelige kategori vil blive bestemt af den videnskabelige komité. Der vil blive uddelt præmier til de bedste præsentationer for hhv. de frie foredrag og postersessionen. De indsendte abstracts vil ikke blive offentliggjort.

Abstract guideline

Nedenstående guideline kan findes som pdf her.

Der er nu lukket for indsendelse af abstracts.

Læs venligst nedenstående guideline inden du indsender dit abstract.

Abstracts skal skrives på dansk eller engelsk og må maksimalt være på 350 ord. De indsendte abstracts skal struktureres på følgende måde:

 1. Ønsket kategori (frie foredrag / poster).
 2. Titel på abstract (i Fed skrift)
 3. Forfatterliste (fulde for- og efternavne på alle forfattere, understreg den der præsenterer).
 4. Ansættelsessted (afdeling, hospital).
 5. Arbejdsstilling.
 6. Abstracts til frie foredrag og posters skal indeholde: Introduktion (samt formål), Metode, Resultater, Konklusion.
  Cases skal indeholde: Baggrund, Patient case, Konklusion.
 7. Referencer.
 8. Poster-formatet skal være: 70cm x 100cm (bredde x højde)

Generelt layout:

 • Skrifttypen skal være Arial.
 • Tilføj en ekstra linje mellem hver sektion.
 • Referencer skal struktureres efter Vancouver-stilen; dvs. fortløbende nummerering i parenteser. Referencelisten skal indsættes efter Konklusion-afsnittet med overskriften ”Referencer”.
 • Hvert abstract må indeholde 1 figur eller tabel, som højest må fylde op til 1 ekstra A4-side.
 • Filnavnet på det indsendte abstract bedes formateret: [Forfatters efternavn] – [Abstract titel].

Ekstra information:

Videnskabelige artikler indsendt i deres helhed eller andet materiale vil ikke blive godkendt. Alle forfattere skal have godkendt det endelige abstract inden indsendelsen.

De mundtlige præsentationer må maksimalt vare 8 minutter og vil blive efterfulgt af 2 minutters diskussion og spørgsmål fra salen. Poster-sessionen vil foregå som en poster-walk, hvor forfatteren vil få 3 minutter til at præsentere posteren, hvorefter der vil være tid til enkelte spørgsmål fra dommerpanelet / publikum.

Abstracts skal indsendes til: abstracts@drs-aarsmoede.dk

Svar vil blive udsendt inden for 14 dage efter deadline.

Alle der præsenterer skal være tilmeldt årsmødet, idet præsentation ikke medfører betalt entré.